Verzekeringen en belastingen

 

​Levensverzekering

Indien de overledene een levensverzekering had afgesloten, moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Je moet zeker volgende documenten voorleggen:

  • een uittreksel uit de overlijdensakte
  • een medisch attest dat de doodsoorzaak vermeldt

Afhankelijk van je verzekering kunnen er bijkomende eisen gesteld worden.

Schuldsaldoverzekering

De meeste hypothecaire leningen voor de aankoop of bouw van een woning zijn gedekt door een schuldsaldoverzekering. Dit biedt het voordeel dat bij het overlijden van de ontlener de schuld bij de kredietinstelling vervalt. De verzekeringsmaatschappij betaalt de lening verder af.

Na een overlijden moet de kredietinstelling onmiddellijk in het bezit gesteld worden van een uittreksel uit de overlijdensakte, de polis en eventueel het laatste betaalbewijs van de premie. 

Personenbelasting

Het is niet nodig de belastingdiensten onmiddellijk op de hoogte te brengen van een overlijden. Het jaar volgend op het overlijden kan je in het daartoe voorziene luik de datum van overlijden meedelen. 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230