Heb je recht op een extra terugbetaling?

​Ons ziekenfonds geeft je in bepaalde gevallen een extra terugbetaling. Kijk na waarop je recht hebt en vraag je terugbetaling aan.​​

Algemeen

Maximumfactuur (MAF)

De maximumfactuur beschermt jou en je gezin tegen te hoge gezondheidskosten. Betaalde je meer dan het maximumbedrag voor jouw gezin? Dan krijg je het verschil automatisch terugbetaald van ons ziekenfonds.
 

Verhoogde tegemoetkoming

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je minder bij de dokter en in het ziekenhuis én heb je recht op extra voordelen. Je krijgt de verhoogde tegemoetkoming ofwel als je een sociaal voordeel geniet, ofwel op basis van een inkomensonderzoek.
 

Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF)

Heb je geneeskundige verzorging voor een zeldzame ziekte nodig of dure geneesmiddelen waarvoor je geen terugbetaling krijgt? Doe dan een beroep op het Bijzonder Solidariteitsfonds.
 

Zorgkas

Ben je lange tijd zwaar zorgbehoevend door ziekte, ouderdom of handicap? Als je aangesloten bent bij de Zorgkas van ons ziekenfonds, dan krijg je een tegemoetkoming om jouw zorg te organiseren.
 

Hulpmiddelen

Bekijk onze andere terugbetalingen.

Chronisch zieken

Statuut voor chronisch zieken

Heb je een chronische ziekte, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’. Dat statuut helpt jou om je medische zorg te betalen.

Bekijk of je recht hebt op het statuut voor chronisch zieken.

Zorgforfait voor langdurig zieken

Betaal je 2 jaar op rij te veel remgeld én voldoe je aan een criterium van langdurige ziekte? Dan krijg je automatisch een extra jaarlijks bedrag van ons ziekenfonds. Dat is het zorgforfait.
 

Terugbetaling pijnstillers

Je krijgt een terugbetaling van 20 % voor pijnstillers die zware pijn verlichten.
 

Palliatief forfait

Verzorg je een palliatieve patiënt thuis, dan heb je recht op een vast bedrag voor bepaalde geneesmiddelen, hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal.
 

Personen met een handicap

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230