Is je ziekenhuisfactuur correct?

​Na je verblijf in het ziekenhuis krijg je een factuur. Je vindt er het bedrag dat je zelf moet betalen voor je opname. De rest van de kosten betaalt ons ziekenfonds rechtstreeks aan het ziekenhuis. Kijk je factuur goed na of laat ze nakijken door ons ziekenfonds.

Welke kosten?

Laat je factuur nakijken

Ben je niet zeker of je factuur correct is? Ons ziekenfonds kijkt ze graag voor je na. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Doe dit vóór je betaalt en vóór je een terugbetaling van je hospitalisatieverzekering vraagt.
 
 • Heeft het ziekenhuis jou onterechte kosten aangerekend? Dan vragen wij aan het ziekenhuis om dit recht te zetten.
 • Krijg je de factuur meer dan 2 jaar na je opname? Dan is ze verjaard. Alle kosten vervallen na 2 jaar, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin je de zorg kreeg. Je bent dan niet meer verplicht om de factuur te betalen.

Welke kosten staan op je factuur?

Elk ziekenhuis is verplicht om hetzelfde model van factuur te gebruiken. Je vindt er minstens deze informatie terug:
 
 • Algemene gegevens
  Bovenaan de factuur vind je jouw gegevens, de gegevens van het ziekenhuis, de gegevens van ons ziekenfonds, de datum van je opname en de datum van de factuur.
 • Samenvatting van de kosten
  Dit is een overzicht van de kosten. Je vindt er ook het voorschot dat je betaald hebt, het totaal dat je nog moet betalen en het totaal dat ons ziekenfonds betaalt.
 • Detail patiëntenfactuur
  Hier vind je meer details over de aangerekende kosten. Die kosten zijn verdeeld over 8 rubrieken. Je vindt de rubrieken die op jou van toepassing zijn op je factuur.
   1. Verblijfskosten
   2. Forfaitair aangerekende kosten
   3. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen
   4. Honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers)
   5. Andere leveringen
   6. Ziekenvervoer
   7. Diverse kosten
   8. BTW op esthetische ingrepen

 

Meestal staan alle kosten op 1 factuur. Soms krijg je toch 2 aparte facturen:

 • een verpleegnota, opgemaakt door de Centrale dienst van het ziekenhuis
 • een ereloonnota, opgemaakt door een groep van artsen (de Medische Raad) of een individuele arts.

Wie betaalt wat?

Wie betaalt je ziekenhuisopname?

Het grootste deel van de kosten voor je opname betaalt ons ziekenfonds rechtstreeks aan het ziekenhuis. De rest van de kosten moet je zelf betalen. Daarvan krijg je een factuur.

Wat betaal je als patiënt zelf?

De belangrijkste kosten die je zelf betaalt zijn:
 
 • je persoonlijk aandeel in de ligdagprijs
 • je persoonlijk aandeel in de erelonen voor de artsen
 • ereloonsupplementen (als je een eenpersoonskamer kiest)
 • kamersupplementen (als je een eenpersoonskamer kiest)
 • kosten voor niet-vergoedbare geneesmiddelen
 • kosten voor bepaalde implantaten en gebruikte materialen
 • kosten voor tv, telefoon, koelkast, wifi …

Wat betaalt ons ziekenfonds voor jou?

Het grootste deel van je ziekenhuisfactuur betalen wij voor jou. Dit verloopt via de derdebetalersregeling. Dat betekent dat het ziekenhuis de kosten voor je opname en behandeling rechtstreeks aan ons ziekenfonds factureert. Je hoeft dus niet eerst zelf het bedrag te betalen, om het later terugbetaald te krijgen. Alle ziekenhuizen passen de derdebetalersregeling toe.
 
 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230