Heb je alle formulieren ingevuld?

Een opname in het ziekenhuis brengt vaak een hoop papierwerk met zich mee. Kijk vooraf na welke documenten je allemaal moet invullen en bezorg ze op tijd aan de juiste personen.

Algemeen

Arbeidsongeschiktheid

  • Aangifte van je arbeidsongeschiktheid

Kan je door je ziekenhuisopname tijdelijk niet meer gaan werken? Verstuur de aangifte van je arbeidsongeschiktheid dan maximaal 48 uur na je ontslag uit het ziekenhuis met de post naar ons ziekenfonds. Zo ben je zeker dat je de uitkeringen krijgt waarop je recht hebt. De poststempel geldt als bewijs.
 
  • Vakantieattest bij arbeidsongeschiktheid

Ben je arbeider of werkzoekende én ben je arbeidsongeschikt? Dan krijg je vanaf mei een vakantieattest van ons ziekenfonds. Op dit attest duid je aan op welke dagen je vakantie wil nemen en je dus geen uitkering krijgt.
 
Laat het vakantieattest altijd zo snel mogelijk invullen door je werkgever of je werkloosheidskas. Bezorg het tijdig aan ons ziekenfonds. Zo vermijd je dat je al je vakantiedagen ineens moet opnemen en je dus geen uitkering krijgt in december.
  • Aan het werk tijdens je arbeidsongeschiktheid

Wil je tijdens je arbeidsongeschiktheid een activiteit uitoefenen, zoals een re-integratietraject, deeltijdse werkhervatting of vrijwilligerswerk? Dat kan! Neem vooraf contact op met de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds.
 

Hospitalisatieverzekering

  • Heb je een hospitalisatieverzekering van ons ziekenfonds (KliniPlan of KliniPlanPlus)? Dan moet je het formulier invullen om een terugbetaling te vragen. Neem het formulier mee naar het ziekenhuis, want je behandelende arts moet ook een deel invullen.

Meer info over KliniPlan en KliniPlanPlus.

  • Heb je een hospitalisatieverzekering bij een privéverzekeraar? Dan is de kans groot dat je dat al bij het begin van je opname moet zeggen. Vraag meer info aan je verzekeraar.

Ziekenvervoer  

Moet je naar het ziekenhuis voor een dringende opname of is de ingreep al langer gepland? De kostprijs voor je vervoer naar het ziekenhuis verschilt.
 

Specifieke opnames

Ongeval

Een ongeval is een plotse, onverwachte gebeurtenis waardoor je gewond raakt. Breng altijd ons ziekenfonds op de hoogte als je betrokken bent bij een ongeval.
 

Opname in het buitenland

  • Geplande opname in het buitenland 

Reis je speciaal naar het buitenland om er medische verzorging te krijgen? Neem dan vooraf altijd contact op met de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds. Want voor bepaalde geplande ingrepen in het buitenland heb je de toestemming van de adviserend geneesheer nodig. Alleen zo heb je recht op een terugbetaling van je medische kosten.
 
  • Niet-geplande opname in het buitenland 

Onze alarmcentrale Mutas geeft je administratieve, medische en financiële bijstand bij dringende medische zorg in het buitenland. Word je in het buitenland opgenomen in het ziekenhuis? Bel dan binnen 48 uur naar Mutas op 0032 2 272 08 80.
 

Geboorteverlof en geboortevoordelen

Toestemming voor een ingreep

Voor sommige ingrepen heb je de toestemming van de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds nodig voor je een terugbetaling krijgt. Het gaat vooral om obesitaschirurgie en enkele specifieke ingrepen aan de ogen, borsten en tanden.
 
Je behandelende arts moet hiervoor een formulier invullen en aan de adviserend geneesheer van ons ziekenfonds bezorgen. Vraag meer informatie aan je behandelende arts of aan ons ziekenfonds.
 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230