Zijn je werkgever, ziekenfonds en zorgverleners op de hoogte?

Breng tijdig de juiste personen op de hoogte als je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Zo ben je zeker dat je de terugbetalingen en uitkeringen krijgt waarop je recht hebt en zo vermijd je onnodige kosten. 

Algemeen

Ziekenfonds

Kan je door je opname in het ziekenhuis een tijdje niet meer gaan werken? Bezorg dan binnen 48 uur na je ontslag uit het ziekenhuis het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid per post aan ons ziekenfonds. Doe dit op tijd, anders mag ons ziekenfonds jou geen (volledige) uitkering betalen. De poststempel geldt als bewijs.
 

Werkgever of werkloosheidskas

Kan je door je opname in het ziekenhuis een tijdje niet meer gaan werken? Dan ben je arbeidsongeschikt. Breng je werkgever of werkloosheidskas zo snel mogelijk op de hoogte. Vraag of kijk na binnen welke termijn je je ziektebriefje moet afgeven.

Hospitalisatieverzekering

Heb je een bijkomende hospitalisatieverzekering bij ons ziekenfonds of bij een privéverzekeraar? Kijk dan na hoe je de aangifte van je ziekenhuisopname moet doen bij je ziekenfonds of verzekeraar.
 
Vaak moet je een speciaal formulier laten invullen. Neem dat formulier mee naar het ziekenhuis en laat het invullen door je arts of de administratieve dienst.
 

Huisarts

Je huisarts volgt je medisch dossier op. Breng dus ook je huisarts op de hoogte als je naar het ziekenhuis moet. Lees onze tips om te praten met je dokter.

Thuiszorg

Komt er regelmatig een verpleegkundige of een poetshulp bij je langs? Laat hen weten dat je naar het ziekenhuis moet en dus niet thuis zal zijn. Zo vermijd je dat je moet betalen als ze voor een gesloten deur staan.
 

Ongeval

Ongeval

Een ongeval is een plotse, onverwachte gebeurtenis waardoor je gewond raakt. Breng altijd ons ziekenfonds op de hoogte als je betrokken bent bij een ongeval.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens de uitoefening van je werk of op weg naar en van je werk.
 
Je werkgever is verzekerd voor arbeidsongevallen. Breng je werkgever en ons ziekenfonds onmiddellijk op de hoogte als je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval.

Meer info?

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230