Homeopathie

​Homeopathie is een alternatieve geneeswijze. Ze beweert dat een ziekte kan bestreden worden door het lichaam een stof toe te dienen die dezelfde symptomen geeft als de ziekte zelf.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?  

Je krijgt elk kalenderjaar 20 % van je aankopen van homeopathische geneesmiddelen terugbetaald, tot maximaal 75 euro per persoon.

Wie heeft recht op de terugbetaling?

  • Je bent lid bij Bond Moyson en je betaalde je bijdrage.
  • De homeopathische geneesmiddelen werden voorgeschreven door een arts, erkend door het Riziv.
  •  De producten komen voor op de lijst van homeopathische geneesmiddelen waarvoor ons ziekenfonds een tegemoetkoming geeft.

Hoe krijg ik de terugbetaling?

  1. Koop de voorgeschreven producten aan bij een apotheek in België.
  2. Vraag aan je apotheker een BVAC-attest.
  3. Bezorg dit attest aan je ziekenfonds en je krijgt de kosten voor de aankoop van homeopathie tot 75 euro per kalenderjaar terugbetaald. 

Bekijk de lijst van terugbetaalde homeopatische geneesmiddelen

Een vooruitstrevend ziekenfonds respecteert de vrije therapiekeuze van zijn leden, maar enkel voor de behandelingswijzen waarbij voldoende kwaliteitsgaranties zijn ingebouwd om de patiënt te beschermen. Vandaar dat ons ziekenfonds tegemoetkomt in de uitgaven voor homeopathie, osteopathie, chiropraxie en acupunctuur.

Let wel: deze alternatieve geneeswijzen zijn aanvullend op de klassieke geneeskunde. Bespreek elke behandeling vooraf met je arts.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230