Logopedie: ons ledenvoordeel

Heb je logopedie nodig? Dan kan je beroep doen op een terugbetaling.​​​

 

Wanneer heb je baat bij logopedie?

Logopedie is aangewezen om communicatiestoornissen weg te werken in je taal, spraak, gehoor en/of met slikken.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Is er een goedkeuring van de adviserend geneesheer, dan krijg je maximaal 75 euro per behandelingsjaar terugbetaald. Gebeurt de behandeling in een erkend revalidatiecentrum in kader van een multidisciplinaire behandeling, dan bedraagt de terugbetaling maximaal 37,50 euro per behandelingsjaar.

Is er geen goedkeuring, dan betalen we 50 % van de kosten terug. 

Vanaf 1 januari 2017 verhogen we het plafond tot maximaal 350 euro en dit voor jongeren tot en met 18 jaar.

Hier is wel een doktersvoorschrift nodig. 

Wie heeft recht op een terugbetaling?

Je bent lid en je betaalde je ledenbijdrage. 

Hoe krijg je de terugbetaling?

De terugbetaling gebeurt op basis van een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’ van de logopedische behandeling.
Is de behandeling niet erkend door de verplichte ziekteverzekering, dan krijg je de terugbetaling op basis van het formulier 'paramedische zorgen' samen met het doktersvoorschrift (enkel voor jongeren tot en met 18 jaar).
 
  

Informatie voor:

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230