Psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg

 

​Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Tijdens gesprekken met een psychotherapeut leert de patiënt dingen anders zien, pijnlijke gevoelens verwerken of moeilijke situaties anders aanpakken. 

Er is eveneens een terugbetaling voor multidisciplinaire behandelingen in erkende centra voor geestelijke gezondheidszorg. 

Terugbetaling voor jongeren tot en met 18 jaar

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

 • We betalen in beide gevallen 50 % van de kosten terug tot een maximaal plafondbedrag van 250 euro (éénmalig).
 • Opgelet: de terugbetaling geldt niet voor geneesmiddelen!

Wie heeft recht op de terugbetaling?

Hoe krijg je de terugbetaling?

De terugbetaling gebeurt op basis van door een erkend psychotherapeut ingevuld formulier 'paramedische zorgen', dat je samen met het doktersvoorschrift bezorgt aan Bond Moyson.

Download het formulier 

 

Terugbetaling vanaf 19 jaar 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

 • We betalen 10 euro per sessie terug tot maximaal 50 euro per kalenderjaar.
 • Opgelet: de terugbetaling geldt niet voor geneesmiddelen!

Wie heeft recht op de terugbetaling?

Hoe krijg je de terugbetaling?

De terugbetaling gebeurt op basis van door een erkend psychotherapeut ingevuld formulier 'psychotherapie’, dat je samen met het doktersvoorschrift bezorgt aan Bond Moyson.
 

 

Door Bond Moyson erkende psychotherapeuten

De psychotherapeut voldoet aan de voorwaarden om erkend te zijn als psychotherapeut, zoals bepaald door de Federale OverheidsDienst Volksgezondheid en die terug te vinden zijn op deze website en is aangesloten bij één van de onderstaande beroepsverenigingen:

 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)
 • Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO)
 • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
 • Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
 • Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving  (VVTIV)
 • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 • Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO)
 • Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP)
 • European Association for Psychotherapy (EAP)
 • Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)
 • Psychologen met erkenning bij de Psychologencommissie

Het overzicht van de erkende therapeuten vind je hier​.

Psychotherapeuten kunnen een aanvraag om erkenning opvragen via ons contactformulier.

fit&wel-psychotherapeuten 

Bond Moyson sloot met verschillende psychotherapeuten in de provincie samenwerkingsakkoorden af. Hierdoor kunnen leden van Bond Moyson, die nood hebben aan psychologische bijstand op consultatie tegen vaste tarieven.

Zo betaal je voor de eerste sessie slechts 35 euro (sessie van minstens 45 minuten). Voor de daaropvolgende sessies zal het tarief nooit hoger zijn dan 50 euro per sessie.
 
Raadpleeg de lijst met fit&wel-psychotherapeuten. Je kan per therapeut nagaan wat zijn/haar specialisaties zijn.

Informatie voor:

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230