Hippotherapie

Dit voordeel vervalt op 31.12.2018. Vanaf 2019 worden terugbetalingen voor hippotherapie opgenomen binnen het voordeel psychotherapie.

Personen met een handicap genieten bij S-Sport // Recreas (partner van Bond Moyson) een gedeeltelijke terugbetaling voor hippotherapie en aangepast paardrijden.

We zijn ervan overtuigd dat contact met paarden bijdraagt tot verbetering van levenskwaliteit bij personen met een hanciap, op fysisch, verstandelijk, psychisch en sociaal vlak. Het paard kan een belangrijk middel vormen om mensen met een handicap te helpen in hun ontplooiing en integratie in de maatschappij. Bij aangepast paardrijden staat de sportbeoefening centraal, waarbij er wordt nagegaan welke aanpassingen nodig zijn voor de ruiter. Hippotherapie daarentegen is een verzamelnaam van verschillende therapievormen waarbij het paard wordt aangewend als middel in de hulpverlening.

 


Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Per beurt krijg je 6 euro terugbetaald, tot maximaal 20 beurten per jaar of een totaal van 120 euro per jaar. 

Voorwaarden 

  • Lid zijn van S-Sport // Recreas
  • Je rijdt in een erkende manege
  • Je hebt een attest van handicap

Ons ziekenfonds selecteerde samen met S-Sport // Recreas kwaliteitsvolle maneges over heel Vlaanderen.

Bekijk de lijst van erkende maneges én info over de aanvraag tot terugbetaling.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230