Orthodontie

Tot de leeftijd van 22 jaar krijg je een terugbetaling voor orthodontie.​​​​​​​​​​​

 

​Voorwaarden voor terugbetaling

  • Voor je 15de verjaardag bezorg je het formulier ‘Kennisgeving orthodontie’ aan de adviserend-arts van ons ziekenfonds. Je krijgt dit formulier van je orthodontist.
  • De behandeling start binnen 24 kalendermaanden na ontvangst van het kennisgevingsformulier (dit kan dus ook na je 15de verjaardag zijn).
  • De behandeling stopt ten laatste op je 22ste verjaardag, tenzij een afwijking werd goedgekeurd door de Technische Tandheelkundige Raad van het RIZIV.
In uitzonderlijke gevallen wordt er afgeweken van de leeftijdsgrens van 15 jaar. Raadpleeg hiervoor je orthodontist.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Het bedrag van de terugbetaling hangt af van de specifieke ingreep. Neem contact op met ons ziekenfonds als je het exacte bedrag van de terugbetaling in jouw situatie wilt kennen.

De vermelde terugbetalingen zijn vaste tarieven, gebaseerd op de kostprijs van geconventioneerde artsen. Een niet-geconventioneerde tandarts of orthodontist kan naast het vaste tarief ook supplementen aanrekenen. Die supplementen worden niet terugbetaald. Vraag dus aan je arts of hij geconventioneerd is. Je hebt er alle belang bij. Ook kan je op voorhand een schriftelijke kostenraming vragen om te weten hoeveel je zal moeten betalen.

Hoe krijg je de terugbetaling?

Bezorg ons het getuigschrift van je tandarts of orthodontist.

Ledenvoordeel

De terugbetaling die we hierboven beschrijven, is de terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering. Ons ziekenfonds geeft nog een extra tussenkomst voor leden die orthodontie nodig hebben. Bekijk je voordeel.​​​

Andere terugbetalingen tandzorg

Nuttige info

  • Zoek op of jouw arts geconventioneerd is. Arts opzoeken.​
  • Een overzicht van de terugbetalingen die je gekregen hebt van ons ziekenfonds vind je in e-mut. Bekijk je dossier.​
  • De maximumfactuur (MAF) beschermt je gezin tegen hoge gezondheidskosten. Meer weten.

Deze pagina geeft je standaardbedragen en -procedures. Om de concrete terugbetaling in jouw situatie te kennen, neem je best contact op met ons ziekenfonds.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230