Terugbetaling niet-vergoedbare tandzorgen

Je krijgt voor tandheelkundige ingrepen, die niet door de ziekteverzekering terugbetaald worden, een financiële tegemoetkoming.​​

 

​Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

Je krijgt tot 15 % van de kosten terugbetaald tot maximaal 200 euro en dit om de twee jaar.

Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming krijgt tot 30% terugbetaald.

De terugbetaling geldt voor:

  • Preventieve zorg
  • Conserverende behandeling
  • Parodontologie
  • Prothesen en/of Implantaten
  • Orthodontie
  • Extracties
  • Radiografieën

Voor wie?

Voor iedereen.

voorwaarden?

  • prestaties werden verricht door verstrekker met RIZIV-erkenningsnummer
  • de gerechtigde is in regel met de betaling van de bijdragen
  • facturen die je rechtstreeks van een tandlabo ontvangt komen eveneens in aanmerking

Hoe krijg je de terugbetaling?

De terugbetaling gebeurt op basis van een door de verstrekker ingevuld formulier​. Je krijgt het formulier in elk kantoor van Bond Moyson.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230