Orthodontische vroegtijdige behandeling

Ons ziekenfonds geeft een terugbetaling bij vroegtijdige orthodontische behandeling bij kinderen jonger dan 9 jaar.​​​

 

Soms is een vroegtijdige orthodontische behandeling nodig om afwijkingen of problemen op te vangen die zonder behandeling na verloop van tijd kunnen verergeren. Door een vroege behandeling kan de ernst en tijdsduur van de behandeling beperkt worden.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?

De tegemoetkoming is een forfaitair bedrag:

De helft van het bedrag wordt betaald bij het begin van de behandeling, de andere helft bij het einde ervan.

Wie heeft recht op een terugbetaling?

Kinderen jonger dan negen jaar met een specifieke afwijking van het melkgebit of wisselgebit:

  • correctie van frontale en laterale kruisbeten
  • correctie van frontale en laterale dwangbeten
  • preventie van anterieure traumata door correctie van de positie van de snijtanden
  • correctie van het ruimtegebrek gedurende de wisselfase

Een 'gewone' orthodontische behandeling kan pas gestart worden 12 maanden na het einde van de 'vroegtijdige' behandeling.

Hoe krijg je een terugbetaling?

De orthodontist voegt bij het getuigschrift een kennisgeving t.a.v. de adviserend-arts van het ziekenfonds.

Opgelet! Niet-geconventioneerde tandartsen of orthodontisten kunnen hun honorarium vrij bepalen. Het is daarom belangrijk om vooraf een schriftelijke kostenraming te vragen want omwille van de specialiteit van elke behandeling is het niet mogelijk om een eenduidige prijs voor de ganse behandeling op te geven. 

 
 

Dit zijn algemene bedragen en procedures. Informeer je bij ons ziekenfonds om je concrete rechten en terugbetaling te kennen.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230