Niet dringend ziekenvervoer

Leden van Bond Moyson West-Vlaanderen kunnen een beroep doen op het ziekenvervoer indien zij zich niet kunnen verplaatsen met persoonlijk of openbaar vervoer van of naar het ziekenhuis én het vervoer medisch noodzakelijk is.

 

​Aanvraag

Het ziekenvervoer wordt georganiseerd door MUTAS. Deze dienst is 24 uur op 24 uur bereikbaar en dit zeven dagen op zeven. Leden vragen het ziekenvervoer altijd rechtstreeks aan bij MUTAS op het centrale telefoonnummer 078 15 95 95 - en dit zo snel mogelijk. Of doe je aanvraag via de online tool LISA.

Voorwaarden

Leden kunnen aanspraak maken op een vergoeding indien ze omwille van medische redenen, aangetoond door een doktersvoorschrift, geen beroep kunnen doen op persoonlijk of openbaar vervoer en wanneer het gaat om een verplaatsing van of naar de woning, van of naar een ziekenhuis.
 

De leden ontvangen een tegemoetkoming voor het ziekenvervoer:

 • bij liggend vervoer, aangepast rolwagenvervoer omwille van opname of ontslag in of uit een ziekenhuis binnen de provincie van de verblijfplaats of van en naar een referentieziekenhuis* voor een behandeling met minstens
  één overnachting;
 • bij liggend vervoer of aangepast rolwagenvervoer voor daghospitalisatie of consultatie in een ziekenhuis binnen de provincie van de verblijfplaats of in een referentieziekenhuis*;
 • voor bestraling, chemotherapie of de daarbij horende toezichtconsultaties na bestraling of chemo binnen de provincie van de verblijfplaats of in een referentieziekenhuis;
 • voor nierdialyse naar het dichtstbijzijnd bevoegd dialysecentrum;
 • voor zittend, liggend of aangepast rolwagenvervoer omwille van opvolgconsultaties binnen het jaar na transplantatie;
 • voor helikoptervervoer.

Om aanspraak te maken op deze vergoeding, moeten leden in regel zijn met hun ziekenfondsbijdragen.

* referentieziekenhuis: hoog gespecialiseerd ziekenhuis. Volgende ziekenhuizen worden erkend als referentieziekenhuis: de universitaire ziekenhuizen, het brandwondencentrum Neder-over-Heembeek, Maria Middelares - Gent, St.-Augustinus - Antwerpen, MS-kliniek - Melsbroek en het ‘hartcentrum’ OLV - Aalst.

Tegemoetkoming

Bij dringend vervoer

 • Dienst 100-112 of helikoptervervoer: Vanaf 1 januari 2019 betaal je altijd hetzelfde tarief voor dringend ziekenvervoer, ongeacht de afstand: 60 euro. Er is geen terugbetaling meer. Lees de voorwaarden.

Bij niet-dringend liggend ziekenvervoer, aangepast rolwagenvervoer en opvolgconsultaties binnen het jaar na transplantatie

 • Eigen vervoer:
  Voor niet-dringend liggend ziekenvervoer en aangepast rolwagenvervoer is er geen tegemoetkoming voorzien bij eigen vervoer.
  Voor eigen vervoer bij opvolgconsultaties binnen het jaar na transplantatie wordt er een tegemoetkoming van 0,30 euro per kilometer voorzien.
  Voorwaarden: een doktersvoorschrift en een éénmalig attest waaruit blijkt dat de patiënt een transplantatie onderging met de vermelding van de datum van de transplantatie.
 • Via MUTAS:
  Je betaalt een persoonlijk aandeel van 30 euro voor liggend vervoer en 20 euro voor rolwagenvervoer.
 • Je betaalt het persoonlijk aandeel aan de vervoerder. Het ziekenfonds maakt het resterende bedrag van het ziekenvervoer rechtstreeks over aan MUTAS.
   
  (*) Tarieven voor gewone werkdagen; voor andere dagen en voor vervoer tussen 20 uur en 6 uur mag een toeslag aangerekend worden.

Bij speciaal vervoer: radio- en chemotherapie, nierdialyse en opvolgconsultaties in het kader van een kankerbehandeling

 • Eigen vervoer:
  Er wordt een tegemoetkoming van 0,30 euro/ kilometer voorzien. Voor nierdialyse ontvangen leden een tegemoetkoming voor vervoer naar het dichtst bijgelegen bevoegd dialysecentrum.
  De tegemoetkoming wordt pas uitbetaald na voorlegging van de wettelijk voorziene bewijsstukken in het kader van speciaal vervoer.
 • Via MUTAS:  

Je betaalt een persoonlijk aandeel van:

​Soort vervoer​ Gewoon
Verzekerde​
​Met verhoogde
Tegemoetkoming
​nierdialyse zittend ​4 euro ​2 euro
​nierdialyse liggend ​8 euro ​4 euro
​nierdialyse rolwagen ​4 euro ​2 euro
​oncologisch* zittende ​8 euro ​4 euro
​oncologisch* liggend ​16 euro ​8 euro
​oncologisch* rolwagen ​8 euro ​4 euro
* = bestraling, chemotherapie en opvolgconsultaties
 
Je betaalt het persoonlijk aandeel aan de vervoerder. Het ziekenfonds maakt het resterende bedrag van het ziekenvervoer rechtstreeks over aan MUTAS.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230