Kortverblijf voor zorgbehoevenden

Wanneer je voor een zorgbehoevende zorgt en een tijdje geen opvang kan voorzien, dan kan je een beroep doen op het kortverblijf voor zorgbehoevenden.

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?  

Je krijgt een terugbetaling van 17,5 € per dag voor de kosten van een kortverblijf in een erkend woonzorgcentrum of een erkend centrum voor kortverblijf. 

Wie heeft recht op de terugbetaling?

  • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
  • Je bent zorgbehoevend en wordt thuis verzorgd.
  • Je hebt nood aan een tijdelijke opvang in een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf. 
Belangrijk!
  • Het moet gaan om een tijdelijke onderbreking van de verzorging thuis. De kortopvang vindt plaats in een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf. Na het kortverblijf ga je terug naar huis.
  • De tegemoetkoming voor de diensten ‘kortverblijf voor zorgbehoevenden’ en ‘kortverblijf voor personen met een handicap’ zijn samen beperkt tot een maximum van 28 dagen per kalenderjaar. De vergoeding is beperkt tot het werkelijk betaalde dagbedrag.

Hoe krijg je de terugbetaling?  

Bezorg de factuur van het verblijf, aan de maatschappelijk werker van je Bond Moyson-kantoor.

 

 

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230