Zorgbudgetten

​​Je kan bij de zorgkas van ons ziekenfonds terecht voor 3 verschillende zorgbudgetten. ​​​

Overzicht

 Hier alvast een kort overzicht van de verschillende zorgbudgetten.

 • Het basisondersteuningsbudget
  (ook gekend als het zorgbudget voor mensen met een handicap.)
  Dit is een vast bedrag van 300 euro per maand.
   • Zie tabblad 'Handicap'

 • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden(Vroeger de Vlaamse zorgverzekering.) 
  Dat is een vast bedrag van 130 euro per maand.
   • Zie tabblad 'Zorgbehoevenden'

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, die ouder zijn dan 65 en een beperkt inkomen hebben. 
  (Vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.) 
  Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen, en is dus voor iedereen anders.
   • Zie tabblad 'Ouderen'


Handicap

​Als je een door het VAPH erkende handicap hebt, kan je in aanmerking komen voor een zorgbudget voor mensen met een handicap. Dit budget is ook gekend als het basisondersteuningsbudget (BOB). 

Het zorgbudget voor mensen met een handicap in het kort:

 • Je krijgt 300 euro per maand.
 • Hiermee kan je basiszorg betalen.
 • Dit budget kan je vrij spenderen (geen bewijzen nodig).
 • Je kan er bijvoorbeeld poetshulp mee betalen, een vrijwilliger mee vergoeden of enkele dagen in een dagcentrum verblijven.

Dit zorgbudget maakt deel uit van de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Het is een systeem van verschillende budgetten voor personen met een erkende handicap. Lees hier meer over PVF.

Aanvragen?

Denk je in aanmerking te komen voor het zorgbudget voor personen met een handicap? Dan is het belangrijk om te weten dat je dit voorlopig niet kan aanvragen. Het budget wordt je automatisch toegekend door de zorgkas op basis van informatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 
Wil je hier toch graag meer informatie over? Neem dan contact op met onze Dienst Maatschappelijk Werk.

 
​​

Zorgbehoevenden

​Als je langdurig zwaar zorgbehoevend bent, kan je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvragen. Dit budget heette vroeger de Vlaamse zorgverzekering.

Dat is een vast bedrag van 130 euro per maand.

Aanvragen?

Denk je in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden? Neem dan contact op met onze Dienst Maatschappelijk Werk.
 
Voor wie verhuist naar een erkend woonzorgcentrum (of gelijkaardig), wordt de aanvraag in orde gebracht door het rusthuis zelf. Je kan hiervoor terecht bij de sociale dienst van het rusthuis.

 

​​

Ouderen

​Als je ouder dan 65 jaar en zorgbehoevend bent met een beperkt inkomen kan je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen. Dit budget heette vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB).

Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen en de zwaarte van je zorgbehoefte, en is dus voor iedereen anders.

Aanvragen?

De aanvraag gebeurt online via www.vlaamsesocialebescherming.be/ezoz.
Denk je in aanmerking te komen voor zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Neem dan contact op met onze Dienst Maatschappelijk Werk. Zij kunnen je helpen met deze vraag.

 

​​

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230