Voorwaarden

 

​Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een zorgbudget en/of een (gedeeltelijke) terugbetaling van je mobiliteitshulpmiddel, moet je aan enkele algemene voorwaarden voldoen:

 • Je bent aangesloten bij de zorgkas van ons ziekenfonds.
 • Je betaalde de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming.
 • Op het moment van de aanvraag verblijf je in een lidstaat van de Europese Unie.
 • Voor het moment van de aanvraag woonde je 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel (of was je sociaal verzekerd in een lidstaat van de Europese Unie).

Bijzondere voorwaarden

Zorgbudget

Per zorgbudget gelden er ook aparte voorwaarden.

Zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)
 • Je handicap is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Je aanvraag tot erkenning als persoon met een handicap gebeurde voor de leeftijd van 65 jaar.

Heb je nog geen erkenning? Lees hier hoe je een erkenning voor je handicap aanvraagt.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de Vlaamse zorgverzekering)
 • Je moet kunnen aantonen dat je langdurig zwaar zorgbehoevend bent. Dit doe je aan de hand van een attest ‘zware zorgbehoefte’.
 • Heb je nog geen attest? Onze Dienst Maatschappelijk Werk kan bij jou thuis langskomen om de zorgbehoevendheid vast te stellen.

Wanneer je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aanvraagt, dan dien je steeds rekening te houden met een wachttijd (carenzperiode) van 4 maanden. Vanaf 1 december 2019 kan dit zorgbudget sneller worden toegekend als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor palliatieve verzorging (palliatief forfait). Je hebt dan recht op het zorgbudget vanaf de maand na de datum van je aanvraag, of vanaf de maand na de datum van het attest of verblijf.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden)
 • Je bent op het moment van de aanvraag 65 jaar of ouder.
 • Uit een medisch onderzoek blijkt dat je zorgbehoevendheid groot genoeg is. Dit onderzoek gebeurt door een controlearts van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap.
 • Je jaarlijks gezinsinkomen ligt onder een vooraf bepaalde grens. Als je inkomen te hoog is, zal je geen tegemoetkoming krijgen.

Mobiliteitshulpmiddel

Voor de aankoop of de huur van je mobiliteitshulpmiddel moet je voldoen aan een medische voorwaarde. Daarnaast bepaalt je leeftijd welk type bij je past en hoe snel je het mag vervangen.
Medische voorwaarde
 • Je moet een voorschrift hebben van je huisarts of een rolstoeladviesteam.
 • Mensen die lijden aan een 'snel degeneratieve aandoening', kunnen met een snellere en flexibelere aanvraag hun mobiliteitshulpmiddel huren (in plaats van kopen). Zo’n aandoening moet worden vastgesteld door een neuroloog of door een gespecialiseerd rolstoeladviesteam.
Leeftijd
 • Een mobiliteitshulpmiddel kan je aanvragen op elke leeftijd.
 • Je leeftijd bepaalt wel op welk type hulpmiddel je recht hebt en hoe snel je dat mag vervangen. Wie thuis woont en 85 jaar of ouder is, kan een mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen. Dit geldt ook voor wie verblijft in een woonzorgcentrum.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230