Werkend of niet, elke mantelzorger is gelijk

Opnieuw regeling voor werkloze mantelzorgers

In januari 2015 besliste de regering om werkzoekende mantelzorgers niet langer vrij te stellen. M.a.w., zij moesten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Deden zij dit niet, kregen ze geen uitkering meer. Een bijzonder fout signaal van de overheid die op hetzelfde moment ook meer wil inzetten op mantelzorg. De maatregel veroorzaakte een golf van protest, onder meer van Steunpunt Mantelzorg.
 
En met succes. De regering heeft de afschaffing teruggeschroefd en een duidelijk kader opgesteld voor werkzoekende mantelzorgers. Een kader dat gelijkaardig is als dat van het tijdskredietsysteem voor werkende mantelzorgers. Een eerste gelijkstelling tussen werkende en werkzoekende mantelzorgers.
 
Een vrijstelling voor werkzoekende mantelzorgers is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. De vrijstelling geldt:
  • als je palliatieve zorg verleent, of
  • als je zorgt voor een zwaar ziek gezinslid of voor een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (ouder en kind, (schoon- of half-) broer/zus, grootouder en kleinkind), of
  • als je zorgt voor een kind met een handicap dat jonger is dan 21 jaar.
Je bent wel verplicht om een medisch attest voor te leggen om de zorgnood van de persoon voor wie je zorgt te bewijzen. Per zorgvrager kan maar 1 persoon deze vrijstelling krijgen.
 
De tijdsduur van de vrijstelling werd gelijkgesteld met die van de werkende mantelzorgers. Je kan maximum vier jaar de zorg voor iemand opnemen. Je werkloosheidsuitkering valt wel terug tot (maar!) 266 euro per maand. Dit gedurende de eerste twee jaren. Daarna daalt ze naar 216 euro per maand.

En nu?

Is dit een vooruitgang? Tegenover de situatie op 1 januari 2015 zeker wel. Werkzoekende mensen worden gelijkgesteld met werkende mensen en krijgen ook de mogelijkheid om te mantelzorgen. Maar het bedrag van de uitkering blijft bijzonder laag en wordt beperkt in tijd. Steunpunt Mantelzorg blijft dan ook streven naar een volwaardige regeling voor elke mantelzorger.
 
Voor meer informatie kan je terecht bij je vakbond of de RVA.

Contacteer ons

Bond Moyson West-Vlaanderen

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230