Oppashulp

​De oppashulp helpt je in het dagelijks thuis wonen. Naast toezicht en ondersteuning vormt het gezelschap een bijzonder pluspunt.

Ons aanbod

​De oppashulp helpt je in het dagelijks thuis wonen.

 • gezelschap en toezicht
 • opwarmen en toedienen van de maaltijd
 • hygiëne en orde in de ziekenkamer
 • mobiliteit in en rond het huis
 • ondersteuning bij administratieve taken
 • samen boodschappen doen
 • (rolstoel)wandelen buitenshuis
 • … 

De oppashulp neemt het onderhoud van de woning niet op zich. Bijkomend mag de oppashulp geen verzorgende of verpleegkundige handelingen stellen.

 

Kan jij terecht bij onze dienst oppashulp?

Ja, indien je om fysieke of psychische redenen ondersteuning nodig hebt om thuis te blijven wonen.

 • Je hebt een handicap en je bent minstens 12 jaar.

 • Je bent langdurig ziek.

 • Je bent bejaard.

Je hoeft geen lid te zijn van ons ziekenfonds om beroep te doen op deze dienstverlening.

Sterke punten

 • Een sterke ondersteuning in het thuis wonen.
 • Je krijgt een vaste oppashulp toegewezen.
 • De oppashulp kan meermaals per week aan huis komen.
 • Een uitgebreid intakegesprek met de sectorverantwoordelijke.
 • Eén aanspreekpunt voor vragen.
 • Regelmatig overleg tussen medewerker en verantwoordelijke.

Prijs en aanvraag

​Prijs

De prijs bedraagt 5,20 euro per uur, voorkeurtarief 4,80 euro.

Aanvraag

 • Je belt naar ons centraal telefoonnummer, 056 230 230 (keuze 2) of via het contactformulier.
 • De sectorverantwoordelijke legt een afspraak vast voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek bekijkt de verantwoordelijke samen met jou welke hulp het meest is aangewezen, hoe vaak de medewerker zal langskomen, op welke dagen en hoeveel uren.
 • Jullie leggen de eerste afspraak vast.

Afspraken

​Ziekte en verlof

 • Wij verwittigen je schriftelijk of telefonisch als de medewerker wegens ziekte afwezig zal zijn.
 • In vakantieperiodes zal de medewerker je zélf de afwezigheid vooraf melden.
 • Ook als de medewerker een bijscholing moet volgen zal hij of zij je zelf inlichten.
Tijdens verlofperiodes kunnen wij enkel een minimale hulpverlening garanderen. Het is dan mogelijk dat je geen hulp krijgt of dat er een collega bij je langskomt.
 

Ben je zelf ziek of kan je niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons ten laatste voor 15u de dag voorafgaand aan de hulp. Wanneer je niet of laattijdig verwittigt, moeten wij je de afgesproken uren aanrekenen.

Begin- en einduur van de werkdag

De medewerker komt bij jou langs op het afgesproken tijdstip. Hij of zij komt steeds op dezelfde dag en op hetzelfde uur. Het wijzigen van de dienstroosters kan slechts na overleg met de dienst.
 
De medewerker mag het werk niet vroeger stopzetten. Wanneer de medewerker het werk te laat aanvat of vroeger stopt, vragen wij je om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Verplaatsing medewerker

Als de medewerker zich verplaatst naar een andere cliënt, wordt volgens de reglementering de helft (maximum een kwartier) van deze verplaatsing aan jou doorgerekend.

Middagpauze

De medewerker heeft het recht om tijdens de middagpauze zijn meegebrachte maaltijd op te eten.

Overuren

De medewerker maakt geen overuren zonder medeweten van de dienst en mag geen werk meenemen naar huis.

GSM

Het gebruik van GSM tijdens de werkuren is toegestaan.

Roken

De medewerker mag tijdens de werkuren niet roken.

Wederzijds respect en vertrouwen

De medewerker is eerlijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.
 
De medewerker stelt zich respectvol op naar elke familie. Hij of zij maakt geen onderscheid op basis van je huidskleur of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Wij verwachten ook van jou een correcte houding tegenover de medewerker, ongeacht de huidskleur of overtuiging.

Verzorgende worden?

Wil je graag polyvalent verzorgende of zorgkundige worden? Volg een opleiding.

Contacteer ons

Regionaal Dienstencentrum Bond Moyson

President Kennedypark 2
8500 Kortrijk

056 230 230 (optie 2)