Contactcenter Zorg

Het contactcenter zorg van Bond Moyson richt zich tot gebruikers van thuiszorgdiensten, mantelzorgers en vrijwilligers.
Je vindt er alle zorgdiensten onder één en hetzelfde dak, met als grote troef, de eenvoudige en snelle toegang voor de cliënt en de gecoördineerde controle op de opvolging van de hulpvraag.
Het contactcenter zorg wordt bemand door een team van zorgcoördinatoren. De zorgcoördinatie is gratis.
Voor gans de provincie West-Vlaanderen, kan je ons bereiken via één centraal telefoonnummer 056 230 230 (optie 2), 24u op 24, 7 dagen op 7, of via email contactcenter.zorg@bondmoyson.be (deze worden enkel tijdens de kantooruren bekeken).

Ons aanbod

​​
We
·        Verlenen advies over het volledig aanbod van materiële hulp en immateriële hulp- en dienstverlening en brengen deze binnen het bereik van gebruikers en mantelzorgers.
·        verkopen en verhuren hulpmiddelen in samenwerking met Medishop (rolstoel, ziekenhuisbed, rollator, zitkussens, aangepast bestek, enz.)
·        verhuren personenalarmtoestellen en coördineren de personenalarmcentrale in samenwerking met Mutas
·        verlenen advies en begeleiding i.v.m. aanpassingen aan de woning en over technologische aanpassingen
·        organiseren en coördineren multidisciplinaire overleggen (MDO) met de verschillende hulpverleners en zorgverstrekkers in concrete zorgsituaties
·        ondersteunen en nemen initiatieven die de mobiliteit van de gebruikers tot stand brengen of verhogen (in samenwerking met Mobilitas)
·        organiseren en ondersteunen vrijwilligerszorg
·        organiseren vormingsactiviteiten en informatiesessies, voor gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers

Meld een klacht

​​​
Heb je ideeën om de hulpverlening van ons regionaal Dienstencentrum te verbeteren, of loopt de hulpverlening niet zoals gewenst en ben je ontevreden?
Laat het ons weten, wij horen graag je mening!

Contacteer ons

Bond Moyson Thuiszorg

President Kennedypark 4
8500 Kortrijk

056 230 230 (optie 2)